• Tổng đài tư vấn: (08) 38111020
  • TP.HCM: 0918864586 - VP. Hà Nội: 0968293366
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Công ty Nam Việt Luật

Luôn nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất

Giảm 10% khi đăng ký thành lập online

Thủ tục đăng ký tham gia bhxh lần đầu cho doanh nghiệp

Chi tiết thực hiện thủ tục đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

1 Tên thủ tục hành chính Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu.
  Trình tự thực hiện a) Đối với người lao động:

Căn cứ hồ sơ gốc của mình (quyết định tuyển dụng, quyết định nâng lương hoặc hợp đồng lao động) kê khai 03 bản “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH), nộp cho người sử dụng lao động, trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp sổ BHXH.

b) Đối với người sử dụng lao động:

– Tiếp nhận, đối chiếu Hồ sơ gốc của cá nhân người lao động với Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc sổ BHXH, ký xác nhận Tờ khai.

– Lập đầy đủ hồ sơ theo quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ ở phần dưới đây  nộp cơ quan BHXH

c) Đối với cơ quan BHXH

Tiếp nhận danh sách và hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến.

Kiểm tra thủ tục hồ sơ, cấp mã số cho người lao động  và mã số của đơn vị quản lý theo quy định.

– Ký, đóng dấu vào “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 02a-TBH), “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” (Mẫu số 01-TBH) trả lại 01 bản cho người sử dụng lao động.

  Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại BHXH tỉnh
  Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (bản sao), trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản Hợp đồng lao động.

2. Quyết định xếp hạng doanh nghiệp (nếu có).

3. Thang, bảng lương (đã được đăng ký với cơ quan lao động).

4. Hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, thuyên chuyển…

5. Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN” của người lao động do người lao động kê khai; trường hợp đã được cấp sổ BHXH thì không phải kê khai mà chỉ nộp số BHXH.

6. Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”

b) Số lượng hồ sơ:

– Từ điểm 1- 4: 01 bộ (phô tô).

– Điểm 5,6: 03 bộ.

  Thời hạn giải quyết Không quy định
  Đối tượng thực hiện TTHC Tổ chức
  Cơ quan thực hiện TTHC BHXH tỉnh
  Kết quả thực hiện TTHC 1. Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN”

2. Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”

  Lệ phí Không
  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 1. Mẫu 01 – TBH “Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN”

2. Mẫu số 02a-TBH: “Danh sách lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN”

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có) Trong thời hạn không quá 30 ngày  làm việc kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng, người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ quy định ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây và sổ BHXH của người lao động (nếu có) cho cơ quan BHXH.
  Căn cứ pháp lý của TTHC 1. Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006

2. Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.

3. Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 về việc ban hành Điều lệ BHYT.

4. Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH

5. Thông tư số 03/2007/TT–BLĐTBXH ngày 30/01/2007hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP

6. Thông tư liên tịch số 21/2006/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 hướng dẫn một số  điều của Nghị định số 63/2005/NĐ-CP

7. Quyết định số: 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc;

8. Quyết định số 1333/QĐ – BHXH ngày 21/02/2008 sửa  đổi  QĐ  902/QĐ  – BHXH

9. Công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/06/2009 của BHXH Việt Nam

Nếu còn bất cứ thắc mắc gì vui lòng liên hệ Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

Các bài viết khác

Liên hệ đăng ký online: giảm 10%

(Thành lập công ty Việt Nam, nước ngoài. Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ khác,...)

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909608102

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0918864586

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909671651

Tư vấn đầu tư nước ngoài

01282222229