• Tổng đài tư vấn: 19006164
  • TP.HCM: 0918864586 - VP. Hà Nội: 0968293366
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Công ty Nam Việt Luật

Luôn nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất

Giảm 10% khi đăng ký thành lập online

Thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty gồm những gì ?

Hiện nay khi công ty quyết định muốn thay đổi địa chỉ sẽ có nhiều thắc mắc về việc chuẩn bị nội dung hồ sơ như thế nào? Cần chuẩn bị các thủ tục gì? Và có cần thiết phải tiến hành khai báo đến cơ quan thuế hay không? Bài viết sau đây Công ty Nam Việt Luật xin nêu ra những nội dung có liên quan để các khách hàng tham khảo.

Với trường hợp khi chuyển đổi địa điểm hoạt động kinh doanh thì người đi nộp thuế cần phải tiến hành khai báo đến cơ quan của thuế quản lý trực tiếp nhằm thực hiện thủ tục về chuyển đổi địa điểm. Các trường hợp khi thay đổi địa điểm hoạt động kinh doanh đều sẽ không có thay đổi đối với MST.

I/ Tiến hành thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty đến sở KH đầu tư như sau:

Công ty cần phải tiến hành chuẩn bị nội dung hồ sơ bao gồm chứng từ như sau:

_ Quyết định bằng hình thức văn bản của HĐ thành viên trong Công ty đối với việc thay đổi nội dung về đăng ký kinh doanh.

_ Thông báo của việc thay đổi nội dung về đăng ký kinh doanh.
_ Bản sao của danh sách các thành viên, của nội dung Điều lệ đã được sửa đổi thuộc Công ty.

_ Bản sao của biên bản cuộc họp từ HĐ thành viên trong Công ty đối với việc thay đổi nội dung về đăng ký kinh doanh.

II/ Tiến hành thủ tục khi thay đổi địa chỉ công ty đến cơ quan thuế như sau:

1/ Trường hợp khi thay đổi địa chỉ của công ty giữa các tỉnh:

a/ Ở tại nơi người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi:

Nội dung của hồ sơ khai bao gồm:

_ Thông báo các tình trạng trong việc nộp thuế, kê khai của đơn vị khi thay đổi địa chỉ của công ty dựa vào mẫu số 09-MST.

_ Bản gốc của giấy tờ CN việc đăng ký thuế.
_ Thông báo việc thay đổi địa chỉ của công ty.

Thời gian trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày đã được nhận hồ sơ khai về việc thay đổi địa chỉ của công ty của người đi nộp thuế thì cơ quan thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi sẽ thu hồi về Giấy CN đăng ký thuế sau đó tiến hành lập thông báo nội dung tình hình trong việc nộp thuế của người đi nộp thuế dựa vào mẫu số 09-MST và gửi 01 bản đến người đi nộp thuế, 01 bản đến cơ quan thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến.

b/ Ở tại nơi người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến:

Nội dung hồ sơ về đăng ký thuế bao gồm:

_ Bản sao không có yêu cầu công chứng của Giấy phép kinh doanh hay của giấy CN đầu tư… được cấp bởi cơ quan thẩm quyền ở nơi thực hiện chuyển đến.

_ Tờ khai về việc đăng ký thuế (nội dung cần phải ghi MST đã được cấp từ trước đó).
Thời gian trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận được hồ sơ về đăng ký thuế một cách chính xác, đầy đủ thì cơ quan thuế sẽ phải tiến hành cấp lại Giấy CN đăng ký thuế cho người đi nộp thuế và sẽ giữ nguyên nội dung MST mà người đi nộp thuế đã được cấp từ trước đó.

Thời gian trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày đã được cấp đổi về Giấy CN đầu tư, Giấy phép kinh doanh… dựa vào địa chỉ mới thì người đi nộp thuế cần phải tiến hành việc đăng ký thuế ở cơ quan của thuế nơi thực hiện chuyển đến.

2/ Trường hợp khi thay đổi địa chỉ của công ty trong cùng địa bàn thuộc tỉnh:

_ Nội dung hồ sơ bao gồm:

Tờ khai việc điều chỉnh về đăng ký thuế dựa vào mẫu số 08-MST và nội dung trong đó cần phải ghi rõ các thông tin đã thay đổi về địa chỉ công ty.
_ Trong trường hợp khi người đi nộp thuế mà thuộc Cục Thuế trực tiếp quản lý thì nội dung hồ sơ sẽ được gửi cho Cục Thuế để tiến hành việc điều chỉnh lại nội dung thông tin đối với địa chỉ mới của người đi nộp thuế. Đối với Cục Thuế trực tiếp quản lý thì người đi nộp thuế sẽ phải có trách nhiệm thực hiện cập nhật những thông tin đã thay đổi vào trong hệ thống dữ liệu về đăng ký thuế với thời gian trong vòng 02 ngày làm việc tính từ ngày được nhận đầy đủ hồ sơ đã điều chỉnh.
_ Trong trường hợp khi người đi nộp thuế mà thuộc Chi cục Thuế quản lý thì nội dung hồ sơ sẽ được lập ra thành 02 bộ để tiến hành gửi cho Chi cục Thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi và cho Chi cục Thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến. Tại Chi cục Thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đi sẽ cần phải lập ra thông báo về tình hình việc nộp thuế của người đi nộp thuế dựa vào mẫu 09-MST sau đó tiến hành gửi cho Chi cục Thuế ở nơi mà người đi nộp thuế thực hiện chuyển đến và cho Cục Thuế với thời gian là trong vòng 03 ngày làm việc tính từ ngày đã được nhận hồ sơ về việc đề nghị thay đổi địa chỉ.

Các bài viết khác

Liên hệ đăng ký online: giảm 10%

(Thành lập công ty Việt Nam, nước ngoài. Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ khác,...)

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909608102

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0918864586

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909671651

Tư vấn đầu tư nước ngoài

01282222229