• Tổng đài tư vấn: 19006164
  • TP.HCM: 0918864586 - VP. Hà Nội: 0968293366
Slide 4
Slide 4
Slide 4
Slide 4

Công ty Nam Việt Luật

Luôn nỗ lực mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất

Giảm 10% khi đăng ký thành lập online

Thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mới nhất.

Công ty TNHH gồm có: Công ty TNHH MTV do 01 cá nhân hay 01 tổ chức làm chủ sở hữu và Công ty TNHH 02 thành viên trở lên mà trong đó thành viên có thể là cá nhân, tổ chức. Có số lượng về thành viên từ 02 người trở lên và nhiều nhất là 50 người. Các Thành viên trong công ty TNHH chỉ có chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ, về nghĩa vụ đối với tài sản khác thuộc công ty ở trong phạm vi của số vốn góp vào doanh nghiệp. Về nội dung cơ bản thì 02 loại hình doanh nghiệp này giống nhau và chỉ khác nhau do số lượng về thành viên quyết định. Sau đây Công ty Nam Việt Luật sẽ nêu ra nội dung cụ thể về thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn để các khách hàng tham khảo.

I/ Nội dung thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn như sau:

1/ Thực hiện chuẩn bị về hồ sơ và tiến hành nộp hồ sơ:

Nội dung hồ sơ công ty cần chuẩn bị bao gồm:

_ Điều lệ của công ty.

_ Đơn đề nghị việc đăng ký công ty.

_ Hộ chiếu hay CMND của thành viên trong công ty TNHH.

_ Danh sách của thành viên doanh nghiệp đối với công ty TNHH có 02 thành viên trở lên.

_ Quyết định việc góp vốn đối với thành viên cũng chính là tổ chức.

_ Giấy CN đăng ký kinh doanh/ Giấy CN đăng ký doanh nghiệp của thành viên cũng chính là tổ chức (ngoại trừ trường hợp khi tổ chức là UBND/ Bộ thuộc thành phố, tỉnh) và có kèm theo các giấy tờ chứng thực của cá nhân, quyết định việc uỷ quyền của Người đại diện dựa vào sự uỷ quyền từ tổ chức.

_ Giấy tờ ủy quyền cho Công ty Nam Việt Luật để tiến hành dịch vụ thành lập công ty.

_ Các tài liệu khác trong những trường hợp đặc biệt.

Thời gian để hoàn tất thủ tục về thành lập công ty:

Đối với Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ có trách nhiệm thực hiện xem xét về tính hợp lệ đối với hồ sơ đăng ký công ty và tiến hành cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp trong vòng là 03 ngày làm việc tính từ ngày đã nhận hồ sơ. Trong trường hợp khi từ chối việc cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì cần phải tiến hành thông báo bằng hình thức văn bản đến người thành lập công ty biết. Nội dung thông báo cần phải ghi rõ lý do và những yêu cầu về bổ sung, sửa đổi hồ sơ.

2/ Tiến hành công bố về nội dung đăng ký công ty:

Khi đã được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì công ty phải tiến hành thông báo công khai qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty theo thủ tục, trình tự và phải đóng phí theo đúng quy định. Về nội dung công bố gồm có những nội dung của Giấy CN đăng ký doanh nghiệp và thông tin về các ngành nghề kinh doanh trong công ty TNHH.

Chú ý:Khi các khách hàng tự tiến hành công bố thông tin về đăng ký công ty thì cần tiến hành trong vòng là 30 ngày tính từ ngày được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

Dựa vào Nghị định số 50/2016/NĐ-CP có hiệu lực vào ngày 15-7-2016 ở Điều số 26 đã quy định về mức xử phạt về vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực KH và đầu tư. Khi công ty không tiến hành công bố thông tin về đăng ký công ty đúng thời hạn sẽ bị phạt ở mức từ 1.000.000 vnđ đến 2.000.000 vnđ và phải thực hiện khắc phục về hậu quả cụ thể là: bắt buộc phải tiến hành công bố nội dung về đăng ký công ty qua Cổng thông tin QG.

3/ Tiến hành khắc con dấu pháp nhân của công ty:

Trong thời gian 01 ngày tính từ ngày doanh nghiệp đã có Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì Nam Việt Luật sẽ tiến hành khắc con dấu pháp nhân và thực hiện thông báo về mẫu dấu đến cơ quan đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.

Khi đã nhận được thông báo về mẫu dấu thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành trao Giấy biên nhận cho công ty và tiến hành đăng tải nội dung thông báo của công ty qua Cổng thông tin QG về đăng ký công ty và cung cấp Thông báo đối với việc đăng tải nội dung thông tin về mẫu dấu của công ty cho công ty. Các khách hàng muốn kiểm tra thông tin về mẫu con dấu đã đăng tải có thể truy cập vào website: https://dangkykinhdoanh.gov.vn sau đó nhập mã số công ty và tiến hành kiểm tra.

Chú ý:Hiện tại dựa vào Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã quy định thì:

Công ty có quyền được quyết định về nội dung, số lượng và hình thức con dấu của công ty. Về nội dung của con dấu cần phải thể hiện đầy đủ các thông tin như sau:

* Tên công ty.

* Mã số công ty.

Với trường hợp khi doanh nghiệp muốn thực hiện khắc thêm con dấu pháp nhân thứ 2 thì Nam Việt Luật sẽ hỗ trợ và hướng dẫn công ty hoàn tất các thủ tục để thực hiện khắc thêm con dấu thứ 2.

II/ Những điều công ty TNHH cần chú ý:

Đối với công ty TNHH có 02 thành viên trở lên.

Công ty TNHH có 02 thành viên trở lên nghĩa là công ty mà trong đó các thành viên sẽ chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ, những nghĩa vụ về tài sản khác thuộc công ty ở trong phạm vi của số vốn đã thực hiện cam kết góp vào công ty.

Thành viên trong doanh nghiệp sẽ có thể là cá nhân, tổ chức. Về số lượng các thành viên ít nhất là 02 và nhiều nhất là 50. Công ty TNHH có các tư cách về pháp nhân tính từ ngày đã được cấp về giấy CN đăng ký kinh doanh của công ty.

Công ty TNHH không được quyền thực hiện phát hành về cổ phiếu nhằm huy động về vốn.

Công ty TNHH có từ 02 thành viên trở lên cần phải có Giám đốc, Chủ tịch HĐ thành viên, HĐ thành viên. Công ty TNHH có trên 11 thành viên cần phải lập Ban kiểm soát của công ty.

Cuộc họp HĐ thành viên được thực hiện khi số lượng các thành viên tham dự họp có sở hữu tỉ lệ ít nhất là 65% của vốn điều lệ và số lượng các thành viên tham dự họp có sở hữu tỉ lệ ít nhất là 50% của vốn điều lệ đối với lần triệu tập thứ 2

Đối với Công ty TNHH MTV:

Công ty TNHH MTV là công ty do 01 cá nhân hay 01 tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm đối với những khoản nợ, nghĩa vụ về tài sản khác thuộc doanh nghiệp ở trong phạm vi của số vốn điều lệ trong doanh nghiệp.

Công ty TNHH MTV không được quyền thực hiện phát hành về cổ phần.

Đối với vốn điều lệ của công ty TNHH MTV tại thời điểm thực hiện đăng ký công ty chính là tổng giá trị các tài sản được chủ sở hữu tiến hành cam kết việc góp và ghi ở trong Điều lệ doanh nghiệp.

Chủ sở hữu cần phải góp đầy đủ và đúng theo loại tài sản như đã thực hiện cam kết khi tiến hành đăng ký thành lập công ty trong thời vòng là 90 ngày tính từ ngày được cấp về Giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

Với trường hợp khi không góp đầy đủ số vốn điều lệ trong vòng 90 ngày tính từ ngày được cấp Giấy CN đăng ký doanh nghiệp thì chủ sở hữu doanh nghiệp cần phải thực hiện đăng ký việc điều chỉnh về vốn điều lệ bằng với giá trị của số vốn thực đã góp trong vòng là 30 ngày tính từ ngày cuối cùng phải thực hiện góp đầy đủ số vốn điều lệ. Trong trường hợp này thì chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm một cách tương ứng với số vốn góp đã thực hiện cam kết về những nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp phát sinh vào trong thời gian trước khi doanh nghiệp đăng ký việc thay đổi số vốn điều lệ.

Đối với chủ sở hữu sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình về những nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và thiệt hại sẽ xảy ra vì không thực hiện góp đúng hạn, không có góp đầy đủ, không thực hiện góp vốn điều lệ.

Công ty TNHH MTV sẽ được giảm vốn ở trong trường hợp sau:

Thực hiện hoàn trả 01 phần vốn đã góp trong số vốn điều lệ của doanh nghiệp khi đã hoạt động kinh doanh một cách liên tục trong vòng là hơn 02 năm tính từ ngày đăng ký công ty và đảm bảo thanh toán đầy đủ những khoản nợ, những nghĩa vụ về tài sản khác khi đã thực hiện hoàn trả đến chủ sở hữu.

Chủ sở hữu không thanh toán vốn điều lệ đúng hạn và đầy đủ.

Công ty TNHH MTV thực hiện tăng số vốn điều lệ bằng việc là chủ sở hữu doanh nghiệp đầu tư thêm hay huy động thêm số vốn góp từ người khác. Chủ sở hữu sẽ quyết định mức tăng và hình thức tăng của vốn điều lệ.

Trong trường hợp khi tăng số vốn điều lệ bằng việc tiến hành huy động thêm số vốn góp từ người khác thì doanh nghiệp cần phải tổ chức và quản lý dựa vào 01 trong 02 loại hình sau: Công ty cổ phần hay Công ty TNHH 02 thành viên trở lên.

Các bài viết khác

Liên hệ đăng ký online: giảm 10%

(Thành lập công ty Việt Nam, nước ngoài. Thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ khác,...)

CÁC CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN CỦA CHÚNG TÔI

luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909608102

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0918864586

Tư vấn doanh nghiệp trong nước

0909671651

Tư vấn đầu tư nước ngoài

01282222229